Tin cuối ngày Apr 02 _ Hung thủ tấn công Điện Capitol nhận bằng khen 2021 từ tổ chức hồi giáo cực đoan
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-03
----------