Apr 10 _ Hé lộ 7 ứng cử viên Tổng Thống 2024 của đảng CH tại Mar-A-Lago trong buổi gây quỹ RNC
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-10
----------