Bản tin sáng 10/4: Tiết lộ 'SỐC': Bill Gates sở hữu lượng đất đai lớn hơn cả diện tích Singapore
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-10
Bản tin trưa 10/4: Anh dẫn độ tội phạm VN, kết án 20 năm; Dùng 'trò bẩn' với úc - TQ trả giá quá đắt

Bản tin tối 10/4: Đảng Dân Chủ 'THÔN TÍNH' Tối cao Pháp Viện; 'Sa hoàng biên giới' của Biden từ chức

ÁC MỘNG sắp ập tới nước Mỹ - Viễn cảnh khủng khiếp từ kế hoạch 'Đại nhảy vọt' của Biden và phe DC

HỒI CHUÔNG BÁO ĐỘNG! Nước Mỹ đang bị 'XÂM CHIẾM' và HỦY HOẠI bằng thứ 'văn hóa' vô cùng nguy hiểm

----------