Apr 11 _ TT.Trump: “Vào năm 2024, một ứng cử viên Cộng Hoà sẽ lấy lại được Toà Bạch Ốc”
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-11
----------