Apr 13 _ Xả súng tại trường học ở Tennessee, Mỹ. Một sinh viên chết, hung thủ bị bắt
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-13
----------