TT.Trump: “Toà án TCPV của chúng ta sẽ nhận lãnh (hậu quả) những gì họ xứng đáng nhận được”
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-14
Texas và Missouri đã đệ đơn kiện Bẩy Đần

----------