'Liên minh chống Mỹ' PHÁ SẢN - Bắc Kinh NẾM TRÁI ĐẮNG từ 'những người bạn tốt'
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-14
----------