Apr 15 _ Tin buổi sáng = “Không ai trong đảng Cộng Hoà có thể cạnh tranh với Tổng Thống Trump năm 2024”
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-15
Bức tường biên giới của TT.Trump có thể trở thành di tích quốc gia được bảo vệ vĩnh viễn

----------