BIỂU TÌNH LỚN TẠI VIỆT NAM 

15 ngàn giáo dân xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xuống đường biểu tình phản đối dự án ĐẶC KHU KINH TẾ nhường đất cho Tàu Cọng 99 năm 


BIỂU TÌNH LỚN TẶI QUẨN BÌNH TÂN - SÀIGÒN PHẢN ĐỐI QUỐC HỘI VN CHO THUÊ 3 ĐẶC KHU KINH TẾ

5000 giào dân xứ Thanh Dạ - Nghệ an Xuống đường phản đối CP Cho thuê Đất 99 Năm


Biểu tình Chống cho Trung Quốc thuê Đặc khu 99 năm bất ngờ nổ ra tại Phú Quốc