Biden ngủ, Kamala thức thay phiên nhau tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản đến Toà Bạch Ốc
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-17
Đảng CSDC đang cố làm nghiêng cán cân quyền lực chính trị vĩnh viễn

----------