Apr 18 _ Người VN đã vào vùng biên giới Mỹ-Mexico. Đang bị phỏng vấn để được nhập cư vào Mỹ
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-18
----------