Vệ binh quốc gia bị bắn trọng thương sau khi thành viên CSDC kêu gọi bạo loạn
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-19
----------