TT.Trump: “Tôi đang nhìn điều đó một cách rất nghiêm túc... trên cả nghiêm túc” cho năm 2024.
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-20
Hình ảnh Barron Trump đã trở thành thanh niên cao lớn qua mặt TT.Trump

----------