Nước Mỹ ôm núi nợ 28 nghìn tỷ USD - Nguy cơ biến thành Venezuela thứ 2 dưới thời Biden
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-21
----------