SURPRISED - Biden & Kamala bất ngờ nhận được quà đáng giá ngàn vàng “dẻo” đưa đến Toà Bạch Ốc
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-23
----------