TT.Trump yêu cầu Thống đốc Arizona đưa vệ binh quốc gia đến bảo vệ nơi kiểm phiếu
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-04-26
Bẩy Đần nằm ở vị trí thấp nhất lịch sử so với thành tích làm việc 100 ngày của các tổng thống

----------