Cáo Phó


Xin đau buồn báo tin, chồng và cha ông chúng tôi,
Ông Phêrô Tôn Thất BìnhVừa tạ thế vào trưa thứ Bảy 1 May 2021 tại Honolulu, Hawaii

Hưởng thọ 92 tuổi (1929-2021).

Kính xin bà con và thân hữu góp lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô được an nghỉ trong tình yêu thương của Thiên Chúa.
Bà quả phụ Theresa Hồ Thị Lài và gia đình các con :
- Trưởng nữ : Maria Tôn Nữ Xuân Lan, và chồng Phêrô Lê Hữu Phú cùng các con cháu
- Trưởng nam : André Tôn Thất Hải Long, và vợ Madalena Trương thị Kiều, cùng các con
- Thứ nam : Phanxicô Xaviê TônThất Hải Lân
- Thứ nam : Andrê Tôn Thất Hải Lâm và vợ Maria Trần Kim Duyên, cùng các con
- Thứ nam : Phêrô Tôn Thất Hải Lộc và vợ Lê thị Bá Thuận

Honolulu ngày 1 tháng 5 năm 2021

Tang gia đồng kính báo