Arizona mở đường cho Donald Trump trỗi dậy và trở lại - Sự thất bai của Joe Biden!
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-01


QUẢ BÁO NHÃN TIỀN: Joe Biden và đảng Dân Chủ TẤN CÔNG Tối cao Pháp viện

----------