Nghi ngờ kết quả thống kê dân số bị gian lận, Thống đốc CH đề nghị mở cuộc điều tra
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-03
----------