Công nhân quận Bình Tân nghỉ làm ùa ra đường biểu tình ngày 11 tháng 6 năm 2018Đoàn biểu tình tại công viên Hoàng Văn Thụ, Sàigòn ngày 10/6/2018


Xuất hiện ca khúc kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc thức tỉnh hàng triệu người Việt Nam