Phong trào BIỂU TÌNH lan toả từ PHAN RÍ đến HỐ NAI - BIÊN HOÀ khiến nhà cầm quyền BẤT LỰC
Source: Youtube Posted on: 2018-06-11Đắk Lắk BIỂU TÌNH phản đối LUẬT ĐẶC KHU