Bẩy đần lấy 2 TỶ ĐÔ tiền thuế chương trình chăm sóc sức khoẻ dân Mỹ cho dân nhập cư bất hợp pháp
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-17
----------