12 June 2018 - Cái bắt tay lịch sử của Trump-Kim,
bắt đầu ván cờ quốc tế
Author: ABC News Source: Youtube Posted on: 2018-06-12

WATCH LIVE Trump-Kim Summit: Historic US, North Korea meeting in Singapore


Ý KIẾN ĐỘC GIẢ:

 
* Mừng cho đất nước Bắc Triều Tiên đã sinh ra một nhà lãnh đạo độc tài sáng suốt. Nhờ Kim Jung Un mà cả dân tộc Bắc Triều rồi đây sẽ có một đời sống của con Người.
 

Trump và Kim Jong-un ký thỏa thuận. Ảnh: AFP.
 
* Mừng cho dân tộc Mỹ đã có nhà cách mạng vĩ đại cho thế kỷ 21. Đúng vậy, chỉ có Trump mới đem lại Tự do của con Người.
 
Lê Hùng Bruxelles.