Chiến thắng ở tiểu bang CH sau khi Texas mở cửa trở lại 2 tháng báo cáo cho biết số ca tử vong là 0
Tác giả : Sonia Ohlala Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-18

----------