Chỉ đến khi Donald Trump rời đi, người ta mới thấy TẦM của ông trong việc kiềm tỏa Hồi giáo cực đoan
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-19
QUÁ CAO TAY! Israel bất ngờ tung chiến thuật hiểm - Quân Hamas tan tác, không kịp trở tay

Mưu đồ quá thâm hiểm của Trung Quốc - Nhật Bản phát hiện ra thì đã quá muộn!

----------