Người Việt Nam vượt biên đến Anh Quốc trên tàu gặp nạn được giới chức Bỉ giải cứu và bị tạm giữ.
Tác giả : Sonia Ohlala USA Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-20
Điều tra hình sự tập đoàn TTT. Đảng CSDC lại dùng chiêu trò bẩn thiểu ngăn cản TTT tái tranh cử

----------