Lợi dụng dịch bệnh, TQ tung mưu đồ lập tiền đồn bằng "miếng bả" 1,4 tỉ $ nhưng bị Sri Lanka khước từ
Tác giả : The Saigon Post Nguồn: Youtube Ngày đăng: 2021-05-20
Bóc mẽ thủ đoạn dối trá, xảo quyệt của Palestine và chiến dịch "lấy người dân làm bia đỡ đạn"

----------