TIN VUI CHO ÔNG TRUMP !
Người chuyển bài:  Nguyễn Quang Tuyên
Nguồn: PhungSuXaHoi @ googlegroups.com Ngày đăng: 2020-12-29
Tin vui cho Tổng Thống Donald Trump và nhân loại yêu chuộng tự do, dân chủ mong đợi ánh sáng công lý giữa bão táp chính trị tại Hoa Kỳ.
Trong những ngày tháng cuối trận chiến, tin tức thay đổi từng giờ, rất khó để tiên đoán !
CỬA VẪN MỞ RỘNG VỚI ÔNG TRUMP, ÔNG BIDEN VẪN CÓ NGUY CƠ THẤT CỬ RẤT CAO.
Một số chuyên gia nghiên cứu Hiến pháp Mỹ vừa đưa ra một lập luận phía đội ngũ ông Trump sẽ không cần vất vả mà ông Trump vẫn có cửa sáng hơn ông Biden. Lập luận đó như sau:
Theo điều II, mục 1 của Hiến pháp Hoa Kỳ có ghi rằng: " Số đại cử tri của tiểu bang nộp lên Lưỡng viện Liên bang phải có kèm theo giấy chứng nhận của Nghị hội tiểu bang." Tức là danh sách Đại cử tri do các Tiểu bang gửi về lưỡng viện liên bang phải được sự chấp thuận và chữ ký của cơ quan lập pháp tiểu bang.
Các nhà lập quốc nước Mỹ muốn có sự đồng thuận giữa các cơ quan hành pháp và lập pháp - nên đã kèm theo điều khoản này trong Hiến pháp.
Do vậy, chiếu theo nội dung nói trên của Hiến pháp Mỹ thì các tiểu bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania Wisconsin đã vi phạm điều luật này của Hiến pháp vì chỉ có Thống đốc ký xác nhận cử tri đoàn của 6 tiểu bang này mà không có Nghị viện tiểu bang đồng thuận.
Như vậy, Phó Tổng thống Mike Pence với tư cách chủ tịch Thượng viện sẽ yêu cầu 6 tiểu bang này phải nộp giấy chứng nhận của Nghị viện tiểu bang, hạn cuối cùng là ngày 6/1/2021. Nhưng hiện tại Nghị viện của 6 tiểu bang này cũng nộp danh sách cử tri đoàn của họ lên lưỡng viện liên bang. Chính vì vậy trong giấy chứng nhận Đại cử tri đoàn của cơ quan hành pháp sẽ không có chữ ký xác nhận của cơ quan lập pháp. Do vậy, Phó Tổng thống Mike Pence với tư cách Chủ tịch Thượng viện, chủ trì cuộc họp xác định Đại cử tri đoàn cho hai ứng cử viên, có quyền hủy bỏ số cử tri đoàn của 6 tiểu bang này và như vậy không ứng cử viên nào có đủ 270 phiếu Đại cử tri. Khi đó Tu chính án thứ 12 sẽ được kích hoạt, Hạ viện sẽ bầu Tổng thống theo thể thức mỗi tiểu bang 1 phiếu, chỉ dựa vào đa số dân biểu Cộng hoà hay Dân chủ ở Hạ viện tiểu bang. Thượng viện sẽ bầu Phó Tổng thống. Như vậy Tổng thống Trump sẽ có nhiều cơ hội để thắng hơn vì số tiểu bang có nghị viện đa số dân biểu Cộng hoà là 28 và của Dân chủ là 22.
Vậy là cửa vẫn mở với ông Trump và ông Biden vẫn có nguy cơ thất cử rất cao. Vấn đề cẩn trọng nhất với ông Trump bây giờ là phải giữ mình tránh bị ám sát do sự manh động của thế giới ngầm như chúng đã làm với các cố Tổng thống Abraham Lincoln và John F. Kennedy ./.
----------